Üye Sayfası

Erasmus+ Gençlik ve Kent İçin Doğa Projesi Açılış Toplantısı Raporu


Tarih: 07 Haziran 2017

Yer: ODTÜ, 06680 Çankaya/Ankara


Program

09:00 – 10:30

Proje taslağının özetinin sunulması (Proje hedefleri, ana faaliyetler ve proje yönetimi)10:30 – 11:45                                          
Kahve arası
11:40 – 12:30 Ayrıntılı uygulama planının tanıtılması.
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği


13:30 – 16:00                                 

Entelektüel Çıktılar (O1, O2, O3, 04 ve O5) için ayrıntılı  uygulama planının tartışılması Çoğaltıcı Etkinlik (E1) / Öğretme / Eğitim Etkinliklerinin (C1, C2 ve C3) planlanması. Finansal raporlama konusunun planlanması

16:30 ODTÜ Arazisinde kısa bir gezi yapılması

 

Toplantı Sonuçları:

Toplantıya katılımcıların tanıtımıyla başlandı. DKM Proje sorumlusu Banu Binbaşaran Tüysüzoğlu gündemi açıkladı. ODTÜ Biyoloji Bölümü’nden Can Bilgin, ODTÜ yerleşkesi, tarihi ve doğası hakkında bilgi verdi. DKM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı, DKM'yi ve vizyonunu tanıttı. Gençlik ve Kent için Doğa Projesi’nin önemini vurguladı ve gençlerle birlikte çalışma yürütülmesiyle ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Anima Mundi'den Morena Rizzo ve Elizabetta Mitrovic, TEI'den Dr. Mihael Vrachnakis ve İngiltere'den Dr. Martin Warren kurumları hakkında sunumlar yaptı. DKM Proje Asistanı Fethiye Arslantaş, projenin amacını, ana faaliyetlerini, hedef kitlesini ve projenin çıktılarını açıkladı. Proje yürütücüsü Banu Binbaşaran, projenin fikri çıktılarının ve projenin rolünün altını son bir kez çizdi. Projenin fikri çıktıları ve her çıktı için ortakların rolü tartışıldı. Finansal Raporlama gereklilikleri sunuldu.

Fikri çıktılarla ilgili platformun (O1) herkes tarafından erişilebilir olması gerektiği, bir mobil uygulama içerebileceği, etkileşimli yönünün nasıl olabileceği konusu konuşuldu.

BÖTE öğrencilerinin tarafından kullanıcı dostu bir platform geliştirme konusunda destek verebileceği değerlendirildi. Platformun Ekim itibariyle kullanıma hazır olması ve duyurusunun yapılması planlandı. Platformun bir blog da içermesinin önemi vurgulandı.

Fikri çıktılardan biri olan harita (O3) ve ODTÜ Doğası (O2) kitabının hazırlanmasıyla ilgili çoğunlukla, mevcut malzemenin kullanılacağı, kullanıcı dostu olmaları açısından temel bilgileri içereceği, grafik tasarımla fikri çıktıların nasıl ortaya konacağı tartışılır. Fikri çıktılardan Doğa Rehberi El Kitabı’nın gelecek nesillerin de kullanımına dönük, bir rehber ne bilmeli, nasıl davranmalı, nasıl etkinlik hazırlamalı konularına yer vereceği ayrıca eğitim terorisi, farklı öğrenme yöntemleri, iletişim ve iletişim teknikleri konusunda da rehberleri destekleyecek içeriğe sahip olması kararlaştırıldı.

Fikri çıktılardan doğa programının (O5) oluşturulmasıyla ilgili belirlenen 5 başlıkla (Kelebekler, Bitkiler, Bozkır Ekosistemi, İklim Çeşitliliği, Sürdürülebilirlik) ilgili rehber ve katılımcı kitapçıklarının hazırlanmasına karar verildi. Bu kitapçıklarda doğa rehberlerinin ve proje ortaklarının katkısı tartışıldı. Ayrıca doğa rehberlerinin nasıl seçileceği konusu ele alındı ve onlara yapılacak eğitim etkinlikleri konusu tartışıldı. Hangi kanallarla ortakla iletişim kurulacağı kararlaştırıldı, iş bölümü yapıldı ve kurumlar projeyle ilgili temennilerini son bir kez dile getirdi.