Üye Sayfası

Doğa Koruma Merkezi (DKM)

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlik ve Kent için Doğa projesinin yürütücü görevindedir. Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.

Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası ortaklarının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.

Daha detaylı bilgi için: http://www.dkm.org.tr/

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşkesi, dünyada, bir büyükşehir merkez dokusunda 4.500 hektarlık bir alan açıklığını sağlayan sayılı yerleşke örneklerden biridir. Yerleşke alanı, şehrin ortasında bir ‘akciğer’ görevi görmektedir. Yerleşke alanında yapılar dışında kalan orman, doğal/yarı-doğal geniş bozkırlar ve Eymir gölü pek çok yabani bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan zengin biyolojik çeşitlilik alanlarıdır. Yerleşkenin bu özellikleri, üniversitenin akademik çalışma konuları ve birikimi içinde de önemli yer tutmaktadır.

Daha detaylı bilgi için: http://www.metu.edu.tr/tr/

Butterfly Conservation

Butterfly Conservation, kelebekler ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 1968’den bu yana Avrupa'da ve muhtemelen dünyada omurgasız canlıları koruma konusunda önde gelmektedir.

BC tarafından 2010 yılında başlatılan “Big Butterfly Count” dünyadaki en büyük vatandaş bilim projesidir. Projenin amacı kentlerde yaşayan insanların doğanın bir parçası hissetmesini sağlamaktır. Bu projeye son beş yılda 124.000’den fazla kişi dahil olarak 2 milyonu aşkın kelebek kaydetmiştir.

BC, öncelikli kelebek populasyonunun içinde bulundurduğu 33 doğa rezervini yönetmektedir. Kuruluş aynı zamanda “Munching Caterpillars” adlı çocuklara kelebekler; kelebeklerin besin ve yaşam döngüsü hakkında doğa eğitim programını yürütmektedir.

Kuruluş hakkında daha detaylı bilgi için: http://www.butterfly-conservation.org

Anima Mundi

Anima Mundi, İtalya'da sürdürülebilir eğitim, kapasite geliştirme ve ekolojik sürdürülebilirlik konularında yenilikçi projeler yürüten bir STK'dır. Daha önce Türkiye’de gerçekleştirilmiş daha başkaca projelerde de yer aldığı için ülkenin kendine özgü koşullarının farkında. Anima Mundi'nin projeye katkısı, eğitim programlarının ve materyallerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için çok önemlidir.

Kuruluş hakkında daha detaylı bilgi için: http://www.animamundi.it

Technological Educational Institute of Thessaly

TEI, Thesally (Thesally Teknolojik Eğitim Enstitüsü) 1983 yılında kurulmuş Yunanistan’daki en büyük Teknolojik Eğitim Enstitülerinden biridir. Teknolojik Uygulamalar, İşletme ve Ekonomi, Sağlık Meslek Okulu ve Tarımsal Teknoloji olmak üzere 4 farklı fakülteden ve bu fakülteler çatısı altındaki 15 farklı bölümden meydana gelir. Bunun yanı sıra, müfredat geliştirme ve gençlerin uygulamalı bilimler alanında eğitilmesinde de kapsamlı deneyime sahiptir.
TEI’nin misyonu “toplumun sosyal, kültürel, eğitsel ve gelişimsel ihtiyaçlarını uygulanabilir gelişme ve sosyal uyum prensiplerine bağlılık ilkesiyle tam olarak karşılamaktır”. Bu misyonu gerçekleştirmek için TEI, hassas ekosistemlerin restorasyonu ve bu ekosistemlerin korunmasıyla ilgili çeşitli araştırma ve eğitim projeleri yürütmektedir. Böylece, toplumun yararlandığı ekosistem hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devamlılığı güvence altına alınırken, bu hizmetlerin öneminin fark edilmesi korunma için gereken kurumsal çerçevenin oluşturulmasına da yardımcı olur. Özellikle Bozkır ekosistemleri ve bu ekosistemlerin eşsiz biyotik ögeleri TEI’nin ilgi odağıdır.

Daha fazla bilgi için: http://www.teilar.gr/index_en.php