Üye Sayfası

Nedir?

Doğa Koruma Merkezi Merkezi'nin ODTÜ, Butterfly Conservation (UK), Anima Mundi (IT), Thessaly Teknolojik Eğitim Enstitüsü (GR) ortaklığında yürüttüğü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar çerçevesinde desteklenen Gençlik ve Kent için Doğa projesi gençlerin sürdürülebilirlik ve doğa koruma konularında bilgi ve becerilerle donatılarak güçlendirilmesini hedefleyen bir projedir.

Neden?

Ankara'ya nefes veren ormanı, el değmemiş geniş bozkırı ve gölüyle kentin merkezinde 4.500 hektarlık bir alana yayılmış ODTÜ kampüsünü koruyarak Ankaralının yaşam kalitesini arttırmak ve böylece sürdürülebilir kentlerin kurulması yolunda önemli bir adım atmak istiyoruz.

Hedef

Projenin nihai hedefi, Ankaralıların yaşam kalitesini artmasına katkıda bulunurken, bir yandan da sürdürülebilir kentlerin savunuculuğunu yapabilecek gençlerin yetiştirilmesidir.

Nasıl

Biliyoruz ki, doğayla bağ kurmak, bizi çevreleyen doğayı tanımaktan geçer. Proje temelde Ankara'nın bir değeri olan ODTÜ'nün gönüllü gençlerin katılımıyla bir doğa eğitim programı geliştirilmesi ve uygulanmasında ve hatta ODTÜ Kampüsü’nde bir "Gençlik ve Kent için Doğa Merkezi" kurulmasında öncü roller üstlenmelerinin sağlanmasına dayanıyor.

Bileşenleri

Doğa eğitim programlarıyla ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere gençlerin hareketliliğini ve kapasitesini arttırmak; özgün doğa eğitimi programları oluşturmak ve uygulamak, Gençlik ve Kent için Doğa Merkezi kurmak ve oluşturulan modeli diğer üniversite ve kurumlara yaygınlaştırmak.