Üye Sayfası

Doğa Rehberi Eğitimi Ulusal Öğrenme Öğretme ve Eğitim Etkinlikleri

Ankara (C3, C5, C7 ) | 18-22.06.2018


Doğa Rehberi Eğitimi’nde gönüllülere uzmanlar tarafından aşağıdaki eğitimler verilmiştir:

Doğa İletişimi ve Doğa Rehberliği Nasıl Ortaya Çıktı?    
Doğa Rehberleri Ne Yapar?        
Öğrenme Nedir?  Öğrenmenin Boyutları (Sinir Bilimsel, Fiziksel, Sosyal ve Duygusal Boyutu)            
Öğrenmede Geribildirimin Rolü 
Edgar Dale’in Öğrenme Piramidi, Öğrenme Şekilleri, Öğrenme Evreleri - Piaget Bilişsel 
Gelişim Kuramı        
Doğa Eğitimi: Sorgulamaya Yönelik Öğrenme, Bütünleşik Öğrenme, Deneysel Öğrenme, Doğa Duyarlılığı Geliştirmeye Yönelik Öğrenme            
İletişim Nedir?  Etkili İletişim Nasıl Olur? İletişimin Hedefleri Nelerdir? Doğa Rehberinin Rolü Nedir? 
Etkinlik Nasıl Tasarlanır?  Doğa Rehberinin Araçları Nelerdir?    
Bitkiler, ODTÜ’nün Florası, Kelebekler, ODTÜ’deki önemli türler, Bozkır Ekosistemi, Kent Ekosistemi, İklim Değişikliği ve İklim Değişikliği Gezegenimiz Nasıl Tehdit Ediyor? Sürdürülebilirlik