Üye Sayfası

Doğa Rehberi Kimdir?

Doğa rehberi doğa iletişimcisidir, bireylerin ve toplumların ekolojik ve kültürel bağlar kurmasını, doğa konusunda farkındalık kazanmasını sağlar. Gezegenimizdeki hayatı olanaklı kılan doğal süreçleri anlama yeteneği olarak tanımlanan ekolojik okuryazarlığı kazandırır. Ayrıca, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik ile bağ kurmaya, açık havada zaman geçirmeye ve fiziksel aktiviteye yönlendirir.

Doğa İletişimi

Birçok insan iletişimi bir dili diğerine, örneğin İspanyolcayı İngilizceye çevirmek olarak düşünür. İletişim, temelinde tam da budur; çevirmenliktir. Doğa iletişimi, ekoloji, flora fauna gibi konuları bilim insanı olmayan, sıradan insanların kolayca anlayabileceği şekle dönüştürmeyi içerir ve bunu ilginç ve eğlenceli bir şekilde yapmayı kapsar.

İnsanları en çok meşgul eden konulardan biri hayatın anlamıdır. Bir diğeri de insanlık tarihidir. Doğal süreçleri, bu bakış açılarından açıklamak konunun anlaşılmasını sağlar ve doğaya ilgi duymayanları bile öğrenmeye heveslendirir ve doğayı anlamaya, bağ kurmaya davet eder. Bilgi edinmenin iletişim olmadığı doğrudur, ancak iletişim bilgi ve bilginin hikayesini içerir. Bu yönüyle doğa iletişimi bir sanattır, hem de birçok sanatı birleştiren bir sanat. Bu sanat en iyi, somut ve yapılandırılmış bilginin verilebildiği doğrudan keşif ortamında yapılır. Böyle bir ortamda, örneğin bir ormanda katılımcılara gözlemledikleri bitki ve hayvanlar, insanlık tarihiyle ilişkilendirilerek tanıtılır. 

Doğa iletişimi, katılımcıların, etkinliğin başında ya da sonunda hayatın anlamını sorgulamalarına olanak tanır. Aynı zamanda bilgi sunmaktan çok heveslendirir, merak uyandırır ve başta önemsiz gibi görünen konuları öne çıkarır. Toplumun her kesimine yöneliktir. Örneğin kelebekler konusu çocuklara, yetişkinlerinkinin seyretilmiş haliyle verilir. Doğal ve kültürel mirasın geliştirilmesi ve korunmasına yönelik yenilikçi, katılımcı ve bütüncül yaklaşımı içerir. Doğa iletişimcilerinin çalışma alanı çeşitlidir; bir park, müze, botanik bahçesi, orman, göl, milli park ya da korunan alan gibi eğitim, bilim ve sosyal etkinliklerin sürdürüldüğü bir yer olabilir. 

Doğa iletişimcileri, doğa rehberleri, doğa elçileri, doğa eğitmenleri olarak da anılırlar, bu yeri tanımlayan ve bugün gördüğümüz hale getiren doğal ve kültürel süreçleri çalışırlar. Görevleri, ziyaret edilen yeri şekillendiren özellikleri ortaya çıkarmak ve bunları ziyaretçilerin tecrübelerini zenginleştirecek biçimde anlatmaktır.