Üye Sayfası

Botanik Çalışmaları

ODTÜ, kent dokusunda 4.500 hektarlık bir alan açıklığı sağlayan dünyanın sayılı yerleşkelerinden biridir. Yerleşkede bulunan orman, doğal/yarı-doğal geniş bozkırlar ve Eymir gölü ve diğer sulak alanlar yaklaşık 50si endemik 700 bitki türünü barındırır. Doğa rehberlerinin üniversiteninin biyoloji bölümü ve botanikçilerle yürüttüğü çalışmalarda bitki örnekleri toplanarak, tanımlanır ve floranı  biyolojik zenginliği ortaya çıkarılır. Elde edilen veriler, günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı telefon uygulaması aracılığıyla bir arazi rehberine dönüştürülecektir. Bu arazi rehberi yerleşkedeki doğaseverlere gördükleri bitki türlerini tanıma olanağı sağlayacaktır.

Yorumlar

Yazılım tamamlandıktan sonra, Facebook API ile çalıştırılacak.