Üye Sayfası

Bitkiler

Yeryüzünde küçücük bir düğün çiçeğinden dev bir fıstık çamına yaklaşık 400.000 bitki türü vardır. Bitkiler yeryüzündeki birçok canlıyı besler, gezegenimizin en önemli karbon yutaklarındandır. Bitkiler eğitim etkinliklerinin amacı, katılımcıların bitkileri tanıma için gerekli temel bilgileri edinmeleri ve eğitimlerde yer verilen türlerle ilgili etkinlik sonrasında da gözlem yapmaları konusunda motivasyon oluşturmalarıdır.

Rehber Kitapçığı

İndir

Katılımcı Kitapçığı

İndir

Kelebekler

Dünya’da yaklaşık 16.000 kelebek türü vardır. Bu türlerden 400’ü Avrupa’da bulunur. Türkiye’de yaklaşık 380 farklı kelebek türü yaşar. Ne yazık ki ülkemizde, yapılı çevrenin doğal alanlar üzerinde yarattığı kentleşme baskısıyla her on kelebek türünden birinin nesli tehlike altındadır. Kelebekler eğitim etkinliklerinin amacı katılımcıların kelebekler ve doğa koruma konularında içselleştirebilecekleri, özelden genele taşıyabilecekleri farkındalık unsurları oluşturmalarıdır.

Rehber Kitapçığı

İndir

Katılımcı Kitapçığı

İndir

Bozkır

Bozkır otların ve çiçeklerin egemen olduğu doğal alanlardır. Bozkırda ağaçlar da olabilir ama bunlar ya çok yaşlı kalıntı niteliğindeki ağaçlardır ya da kuraklığa dayanıklı ufak tefek ağaççıklardır. Bozkırlar canlılar için yaşamsal gereksinim olan karbonun önemli kaynaklarından biridir. Bozkır eğitim etkinliklerinin amacı katılımcıların bozkır, ekosistem ve doğa koruma konularında içselleştirebilecekleri, özelden genele taşıyabilecekleri farkındalık unsurları oluşturmalarıdır.

Rehber Kitapçığı

İndir

Katılımcı Kitapçığı

İndir

İklim Değişikliği

İklim her ne kadar sürekli ve dengeli olsa da, aslında doğasında değişim vardır. Ancak, bu değişim çok uzun dönemlere yayılır. Bugün, insanlar tarafından gerçekleştirilen bazı etkinlikler iklim değişikliğinin beklenenden hızlı olmasına yol açıyor. Bu hız, türlere yeni oluşan iklim koşullarına uyum sağlaması için yeterli zamanı bırakmıyor ve yok olmalara neden oluyor. İklim Değişikliği eğitim etkinliklerinin amacı katılımcıların biyolojik çeşitlilik ve doğa koruma konularında içselleştirebilecekleri, özelden genele taşıyabilecekleri farkındalık unsurları oluşturmalarıdır.

İklim değişikliği gezegenimizi nasıl etkileyecek? Mini bir testle öğrenebilirsin.

Rehber Kitapçığı

İndir

Katılımcı Kitapçığı

İndir

Sürdürülebilirlik

Hepimiz doğanın parçasıyız, yeryüzündeki kaynakları kullanıyoruz. Hayvanları ve bitkileri yiyoruz; böcekler bize besin olan bitkilerde tozlaşmayı sağlayarak çoğalmasını sağlıyor; topraktaki mikroorganizmalar bitkilerin büyümesi için besin sağlıyor; bitki ve toprak biyoçeşitliliği su taşkınlarını azaltıyor ve temiz içeme suyu sağlıyor; bitkiler bizim atmosfere saldığımız ve iklim değişikliğine neden olan karbon dioksiti önemli bir oranda atmosferden çekiyor. Bunlara ekosistem hizmetleri diyoruz. Yaşamayı sürdürebilmek için kısıtlı doğal kaynakları dikkatli kullanmalıyız. Sürdürülebilirlik eğitim etkinliklerinin amacı, kullandığımız doğal kaynaklar açısından yakın geleceğimiz ile ilgili farkındalık unsurları oluşturmaktır.

Rehber Kitapçığı

İndir

Katılımcı Kitapçığı

İndir