Üye Sayfası

Tür Say!

Türkiye'nin ilk Tür Say! etkinliği 21 Haziran 2018, ikincisi de 26 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Etkinliğe tüm Ankaralılar davet edildi. Tür Say! belirli süre içinde, belirlenen bir alanda yaşayan canlı türlerinin kayıt altına alındığı bir biyolojik çeşitlilik tespit çalışmasıdır. Alanında uzman doğa bilimciler, gönüllü doğa rehberleri ve vatandaşların geniş katılımıyla bir maraton şeklinde gerçekleştirilir. Amacı, bir yandan halkın doğa ve doğa koruma konularına ilgisini çekmek, bir yandan da korunması istenen alanın tür çeşitliliğini ortaya koymaktır.

2018 Tür Say! etkinliğinde 424 taksona ait 267 tür kaydedilmişti. En çok kayıt altına alınan 5 tür Anadolu melikesi (Melanagia larissa), saçlı keten (Linum hirsutum), uyuzotu (Genus scabiosa), İspanyol kraliçesi (Issoria lathonia) ve acıyavşan (Teucrium polium) olmuştu. 2019 yılındaysa 1.428 gözlem yapıldı ve 335 taksaya ait 260 tür kaydedildi. En çok gözlenen türler de şunlar oldu: Kuşburnu (Rosa canina), nazuğum (Euphydryas aurinia), eşekdikeni (Carduus nutans), kan güvesi (Zygaena purpuralis), cüzegözü (Cerinthe minor). İki yıl üst üste gerçekleştirilen Tür Say! etkinliklerinin sonuçları birbirinden farklı; bunun bir nedeni gözlemlerin farklı aylarda yapılmış olması olabilir. Bu tip çalışmaların sürdürülmesi, ODTÜ Yerleşkesi’nin biyolojik çeşitliliğini ve çeşitliliği etkileyen etmenleri daha iyi anlamamızı sağlayacak. 

2018 Tür Say Raporu
2019 Tür Say Raporu

Yaygın Türler Kılavuzu 

Yorumlar

Yazılım tamamlandıktan sonra, Facebook API ile çalıştırılacak.