Üye Sayfası
Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi,
F ve H Salon Üniversiteler Mh., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06680 Çankaya/Ankara
Öğleden Önce (Doğa Rehberleri ve Ortaklar)

10:00 – 10:15                                       

Tanışma Etkinlikleri

10:15 – 10:35

ODTÜ’nün Doğası

10:35 – 11:00

Gençlik ve Kent için Doğa Projesi ve Uygulamaları

11:00 – 11:15

Çay/Kahve Arası

11:15 – 12:30

Doğa Eğitimi Konularının Küresel Sorunlar Paralelinde Güncellenmesi

Öğle Arası – 12:30-14:00
Öğleden Sonra (Doğa Rehberleri ve Ortaklar)

14:00 – 14:45

Proje Kapsamında Tasarlanan Eğitim Programları ve Malzemelerin Katılımcılara Tanıtılması

14:45 – 15:00

Çay/Kahve Arası

15:00 – 16:00

Proje Kapsamında Tasarlanan Eğitim Programlarının ve Malzemelerin Değerlendirilmesi ve Geri Bildirimlerin Alınması

16:00 – 16:15

Çay/Kahve Arası

16:15 – 17:00

Türkiye’deki ve Diğer Avrupa Ülkelerindeki Doğa Eğitimi Programlarının Karşılaştırılması, İşbirliği ve Programların Devamlılığının Değerlendirilmesi


5 Şubat 2019, Salı

Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi,
F ve H Salon Üniversiteler Mh., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06680 Çankaya/Ankara

Öğleden Sonra (Öğretmen ve MEB Grubu)

 

13:00 – 13:30                                  

Kayıt
13:30 -13:40 Açılış Konuşmaları
13:40 – 14:00 ODTÜ’nün Doğası
14:00 – 14:30 Gençlik ve Kent için Doğa Projesi ve Uygulamaları
14:30 – 14:45 Çay/Kahve Arası
14:45 – 15:15 Proje Kapsamında Tasarlanan Eğitim Programları ve Malzemelerin Katılımcılara Tanıtılması
15:15 – 15:30 Çay/Kahve Arası
15:30 – 16:15 Proje Kapsamında Tasarlanan Eğitim Programlarının ve Malzemelerin Değerlendirilmesi ve Geri Bildirimlerin Alınması
16:15 – 17:00 MEB Programında Yer Alan Doğa Eğitimi Konularının Tespiti, Tasarlanan Programlar ve MEB Program Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar, İşbirliği ve Programların Devamlılığının Değerlendirilmesi

6 Şubat 2019, Çarşamba

Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, F ve H Salon
Üniversiteler Mh., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06680 Çankaya/Ankara
Öğleden Önce (Doğa Rehberleri ve Ortaklar)

10:30 – 12:30                 

Doğa Eğitiminde Alternatif Yaklaşımlar Neler Olabilir?

Öğleden Sonra (STK ve Doğa Eğitimi Projesi Uygulayıcıları Grubu)
13:00 – 13:30 Kayıt
13:30 – 13:40 Açılış Konuşmaları
13:40 – 14:00 ODTÜ’nün Doğası
14:00 – 14:30 Gençlik ve Kent için Doğa Projesi ve Uygulamaları
14:30 – 14:45 Bir Doğa Eğitimi Uygulaması: Doğa Gözlemciliği
14:45 – 15:00 Çay/Kahve Arası
15:00 – 15:15 Bir Doğa Eğitimi Uygulaması: Orman ve Ağaç Okulları
15:15 – 15:45 Proje Kapsamında Tasarlanan Eğitim Programları ve Malzemelerin Katılımcılara Tanıtılması
15:45 – 16:00 Çay/Kahve Arası
16:00 – 16:45 Proje Kapsamında Hazırlanan Eğitim Programı ve Malzemelerin Değerlendirilmesi ve Geri Bildirimlerin Alınması
16:45 – 17:30 Türkiye’deki STK’larda Doğa Eğitimi Programlarının Karşılaştırılması, İşbirliği ve Programların Devamlılığının Değerlendirilmesi

7 Şubat 2019, Perşembe

Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, F ve H Salon
Üniversiteler Mh., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06680 Çankaya/Ankara
Öğleden Önce (Doğa Rehberleri, Ortaklar, Öğretmen, STK ve Üniversite Grubu)
10:30 -12:30 Doğa Eğitimi Öncülerinden Bugün Neler Öğrenebiliriz?
Öğleden Sonra
13:30 – 14:00 Tasarlanan Programların Arazi Etkinliklerinin tanıtılması
14:00 – 16:00 Yalıncak’ta Doğa Rehberleri eşliğinde uygulamalar yapılması
16:00 – 16:30 Değerlendirme

8 Şubat 2019, Cuma

Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, F ve H Salon
Üniversiteler Mh., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06680 Çankaya/Ankara
Öğleden Önce (Doğa Rehberleri ve Ortaklar)
10:30 – 12:30                           Doğa Eğitiminde Sanattan Nasıl Yararlanılabilir?
Öğleden Sonra (Üniversite Grubu)
13:00 – 13:30 Kayıt
13:30 – 13:40 Açılış Konuşmaları
13:40 – 14:00 ODTÜ’nün Doğası
14:00 – 14:30 Gençlik ve Kent için Doğa Projesi ve Uygulamaları
14:30 – 14:45 Bir Doğa Eğitimi Uygulaması: Göl Elçileri Eğitimi
14:45 – 15:00 Çay/Kahve Arası
15:00 – 15:15 Bir Doğa Eğitimi Uygulaması: Sınıf İçinden Sınıf Dışına Eğitim
15:15 – 15:45 Proje Kapsamında Tasarlanan Eğitim Programları ve Malzemelerin Katılımcılara Tanıtılması
15:45 – 16:00 Çay/Kahve Arası
16:00 – 16:45 Proje Kapsamında Hazırlanan Eğitim Programı ve Malzemelerin Değerlendirilmesi ve Geri Bildirimlerin Alınması
16:45 – 17:30 Türkiye’deki Üniversitelerde Uygulanan Doğa Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi, İşbirliği ve Programların Devamlılığının Değerlendirilmesi

Toplantı Sonuçları:

Hazırlanan doğa eğitimi programlar ve etkinlikler ortaklar, öğretmenler, MEB Yetkilileri, Doğa konusunda çalışan STK’lar, Üniversitelerin eğitim ve fen fakültesinden akademisyenlere paylaşıldı. Doğa programları içinde yer alan etkinlik kağıtları değerlendirmesi kısmında beş konunun çocuk oyunları aracılığı ile anlatılması bazı yabancı ortaklar tarafından basit karşılandı. Bunun sebebinin, katılımcıların farklı alanlardan gelmesi ve kendi uzmanlık alanlarının farklı olması ya da farklı yaş gruplarıyla daha önce çalışmamış olması olabileceği olarak değerlendirildi. Doğa eğitimi etkinliklerinin her yaşa hitap etmesi gerektiği vurgulandı.

Buz kırma oyunları için etkinliklerin önemi konuşuldu. Bunların kriz önleyici, insanları dikkatini toplayıp eğlenmelerini sağlayan etkinlikler olduğu dile getirildi. Bu oyunların da ayrı bir kategoride derlenebileceği değerlendirildi. Ayrıca etkinliklerde kriz anı konusu ele alındı. Kriz anı, etkinlik yapılırken plansız olayların gelişmesi olarak tanımlandı. Kriz anlarında bir kriz sorumlusunun olması gerektiği, kriz sorumlusunun etkinlik boyunca sadece krizi çözmeye yönelik pratik çözümler üretmesi, başka işlere bakmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kriz anında kriz sorumlusu eksiklikleri tamamlamak, görev dağılımı yapmak ve insanlara direktifler vermek gibi görevlerinin olduğu ortaya konuldu.

Doğa etkinlikleri planlanırken grubun iletişim sorumlusu olması gerektiği, bu kişinin kriz sorumlusunu belirlemek, sosyal medyayı yönetmek, etkinliklere kaç kişi gelecek ya da geldi bunların kaydını tutmak, etkinliğin hazırlanma ve yapım aşamasında kimler ne kadar süreli çalıştı, görev aldı, gibi iş dağılımlarının da kaydını tutmak, gerekli kişilere iletmek, dilekçeleri ve lojistiğin ayarlanması gibi işleri yapmak olduğu değerlendirildi.