Üye Sayfası

Erasmus+ Gençlik ve Kent İçin Doğa Projesi Uluslararası Proje Toplantısı Raporu

Tarih: 09-10 Ocak 2018

Yer: Doğa Tarihi Müzesi, Londra, İngiltere

Program

09 Ocak 2018

09:00 – 10:30 Projeyle ilgili koordinator ve ortakların çalışmalarını sunması
10:30 – 11:45 Kahve arası
11:40 – 12.30 Proje aktivitelerinin değerlendirilmesi
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği ve Müzenin gezilmesi
13:30 – 16:00 Projenin fikri çıktılarının değerlendirilmesi
16:30  Projedeki gelişmelerin genel değerlendirilmesi

 

10 Ocak 2018

09:00 – 10:30 Uygulama planının değerlendirilmesi                                            
10:30 – 11:45 Kahve arası
11:40 – 12.30 Ara rapor için görev paylaşımın yapılması
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 16:30 Kew Botanik Bahçesinin Gezilmesi

Toplantı Sonuçları:

Toplantı katılımcılarının tanıtımıyla başladı. Proje yürütücüsü Banu Binbaşaran toplantı gündemini açıkladı. DKM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı projenin gelişimi konusunda bilgi verdi. Dr. Can Bilgin, ODTÜ yerleşkesindeki mevcut tehditler hakkında bilgi verdi ve bu tehditlerin yerleşkenin ekolojik değerleri üzerindeki etkilerini anlattı.

Bu üzücü durumun avantajı, “Gençlik ve Kent İçin Doğa” projesinin bu anlamda önemini, doğa eğitimlerinin yerleşkede başlamasıyla bir farkındalığın oluşturulacağı ve bunun da ODTÜ Doğasının korunmasına katkısı vurgulandı.

Tür Say gibi vatandaşlık bilimi etkinliklerinin önemi ortaya konuldu• Fethiye Arslantaş, süregiden faaliyetler hakkında bilgi verdi. Proje yürütücüsü Banu Binbaşaran projedeki ilerlemeyi ve nelerin başarıldığını sundu. İngiliz ortak kendi ülkelerinde doğa eğitimi konusunda yapılan çalışmaları aktardı.

Fikri çıktılarla ilgili platformun hayata geçirilmesi konusunda nelerin yapıldığı paylaşıldı. Dr. Martin Warren platformda gözlemlere, kayıtlara, haritalara yer verilmesi gerektiğini bildirdi. http://se-ed.co.uk/edu/ sayfası örnek gösterildi. ODTÜ Doğası Haritası (O2) ve ODTÜ Doğası Kitabıyla (O3) ilgili olarak bunların ziyaretçileri yerleşkeye davet etmesi ve vatandaşları doğada zaman geçirmeye, doğayı keşfetmeye çağırması konusundaki fikirler tartışıldı. Elisabetta Mitrovic, grafik dil hakkında bazı öneriler paylaştı (https://www.pinterest.ch/pin/474496510718472504/). Ayrıca bazı eko-iletişim kaynaklarını paylaştı (https://www.pinterest.ch/perdigiorno/eco-comunication/). Dr. Can Bilgin, ODTÜ Doğası Kitabıyla ile ilgili bilgileri ana hatlarıyla açıkladı. Metinlerin dili, grafik özellikleri, kullanıcı dostu olması bakımından neler yapılabileceği konuşuldu.