Üye Sayfası

Erasmus+ Gençlik ve Kent İçin Doğa Projesi Kapanış Toplantısı Raporu

Tarih: 11 Mart 2019

Yer: ODTÜ, 06680 Çankaya/Ankara

Program

9:00 – 10:30 Kahvaltı, Susam, Çarşı
10:30 – 11:30 ODTÜ Rektörüyle Görüşme (Onay gerekiyor)
11:30 Eymir Gölü’ne Hareket
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği, Balıkhane, Eymir 
13:30 – 16:00 Projenin Değerlendirmesi Ve Panel Organizasyonu

16:30

ODTÜ’ye Hareket

 

Toplantı Sonuçları:

Proje Kapsamında Tasarlanan Eğitim Programları ve Malzemeler son bir kez daha gözden geçirildi ve yapılan etkinlikler paylaşıldı.

Yaygınlaştırması kapsamında komşu üniversiteler Bilkent ve Hacettepe ile işbirliklerine gidilmesi, daha önce yapılan çalıştay kapsamında Düzce, üniversitelerine projenin tanıtılması ve bu üniversitelerde de uygulanması amacıyla yetkililerle bir araya gelinmesi planlandı.

Diğer Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye'de Doğa Eğitim Programları karşılaştırılarak programların sürekliliğinin sağlanması için Tür Say! Etkinliğinin gelenekselleştirilmesi kararlaştırıldı.

Son toplantı, 3 yıllık projenin tamamlanmasıyla ilgili tüm çalışmaları gözden geçirmenin fırsatı oldu ve ortaklar kendi deneyimlerini aktardı.

Projenin sürdürülebilirliği ve doğanın korunması konusunda elde edilen deneyimin, doğa rehberleri aracılığıyla bilgi, beceri, değer ve aktif vatandaş olma konusundaki önemi ortaya kondu. Projenin, gençlerin enerjisini, Türkiye'nin başkentinde sürdürülebilir ve doğa dostu şehirler ve kentsel ekoloji kavramlarını teşvik etmek için kanalize etmeye yönelik etkili bir çalışma olduğu değerlendirildi. Projenin, gençlere sürdürülebilirlik, doğa koruma, ekolojik okuryazarlık, bir hobi kazanma konularında profesyonel kariyer başlatan faaliyetleri sağladığı ortaya konuldu. Uzun vadede, tüm bu çalışmaların Türkiye'de sürdürülebilir şehirlerin kurulmasına yol açacağı ifade edildi.

Projenin fikri çıktıları aracında yer alan merkez(O15)le ilgili ortaklara bilgi verildi. Buradaki amaç, doğa koruma alanında çalışan gençler için üniversite tarafından bir merkez kurmaktı. Bu hem projenin sürdürülebilirliği sağlayacak hem de doğa eğitimi faaliyetlerini devam ettirecekti. Bu çıktı projenin yenilikçi yanı olarak, ODTÜ Yerleşkesi'nde doğa eğitimi konusunda uzmanlaşmış bir merkezin kurulmasını içeriyordu. Bu tür bir merkezin kurulmasının, Ankara'daki diğer üniversitelerde ve kurumlarda ve diğer şehirlerde doğa eğitimi ile ilgili diğer girişimleri etkileyeceği de bekleniyordu. Sinerji yaratacak ve hazırlanan doğa programlarının programların yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte etkilerini artıracaktı.

ODTÜ Yerleşkesi'nde bu merkezin kurulmasına yönelik ilk girişimler 2017 yılında başlatıldı; Rektör Danışmanı ile toplantılar düzenlendi ve merkezin önemi açıklandı. Bu ilk toplantılarda, tüm öğrenci topluluklarının da yerleştirileceği yerleşke merkezinde inşa edilecek olan “Öğrenci Merkezi” içinde Gençlik ve Kent İçin Doğa merkezinin de bulunması kabul edildi. Proje devam ederken maddi sebeplerden dolayı 'Öğrenci Merkezi' inşaat planlarının ertelendiği duyuruldu ve Rektör Danışmanı ile müzakareler sonucu üniversitede yer alan Toplum ve Bilim Merkezi kapsamında faaliyet sürdürülebileceği ortaya çıktı. Bu teklif de kabul edildi, ancak çalışmalar sürerken, merkezin uzun vadede yönetim sorunları ile karşı karşıya kalacağı belirlendi. Son olarak, Mart 2018'de ODTÜ EKOSAM'ın (Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi) kurulmasıyla en iyi çözüme ulaşıldı. Projeye katılan ODTÜ akademisyenleri 31 Mayıs 2018'de EKOSAM Yönetim Kurulu Üyesi oldu. İlk yönetim kurulu toplantısında;

  • EKOSAM ile işbirliği içerisinde projenin faaliyetlerini sürdürmeye devam etme,
  • Faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak üzere bir öğrenci topluluğunun kurulması kararlaştırıldı.

Buna göre, EKOSAM öğrenci topluluğu başvurusu yapılmış ve Üniversite yönetiminin onayına sunulmuştur. ODTÜ yönetimi yılda 1 kez öğrenci topluluğunu kabul ettiğinden, Mayıs ayında başvuru yapılmıştır Kasım ayında sonucu beklenmektedir. Kuruluş süreci gençler tarafından gerçekleştirilen topluluğun tüzüğü ortaklarla paylaşıldı.

Sonuç olarak, projenin genel değerlendirmesinde koordinatör ülke ve ortaklar projenin başarısı konusunda hemfikirdi ve bu başarıda iletişim ve işbirliğinin rolü vurgulandı.