Üye Sayfası

Erasmus+ Gençlik ve Kent İçin Doğa Projesi
Ulusal  Botanik Bahçeleri, Arboretumlar,  Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı Raporu


Tarih: 18-21 Nisan 2019
Yer: Düzce Üniversitesi Düzce

Program

Programa aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Çalıştay Sonuçları:


ODTÜ Yerleşkesi’nin, dünyada, bir büyükşehir merkez dokusunda 4.500 hektarlık bir alan açıklığını sağlayan sayılı yerleşke örneklerden biri olduğu, yerleşkenin, şehrin ortasında bir ‘akciğer’ görevi görmekte; ormanı, doğal/yarı-doğal geniş bozkırları ve Eymir gölünü kapsayan zengin biyolojik çeşitlilik alanları pek çok yabani bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmakta olduğu değerlendirilmiştir. Böylesi geniş bir alan, şehrin batı yönündeki genişleme aksı içinde olmasının da etkisiyle günlük nüfusa ek olarak özellikle hafta sonları mezunlarının da aileleri ile birlikte zaman geçirmek için gelmelerinin etkisi ile bir çekim merkezi haline geldiği vurgulanmıştır. Böylece, ODTÜ doğasının sadece üniversitenin akademik çalışma konuları ve birikimi içinde önemli yer tutmakla kalmaz, geniş kitlelere ulaşabilecek doğa koruma projeleri için de çok zengin bir ortam sunduğu dile getirilmiştir. Bu doğa koruma projelerinden biri de Doğa Koruma Merkezi Vakfı’nın ODTÜ, Butterfly Conservation (UK), Anima Mundi (IT) ve Thessaly Teknoloji Enstitüsü (GR) ortaklığında yürüttüğü Gençlik ve Kent için Doğa olduğu vurgulanmıştır. Gençlerin sürdürülebilirlik ve doğa koruma konularında bilgi ve becerilerle donatılarak güçlendirilmesini hedefleyen ve Erasmus + programı çerçevesinde desteklenen projenin 2017-2019 yılları arasında gerçekleştirildiği, proje kapsamında doğa rehberlerinin yetiştirildiği, doğa programlarının hazırlandığı, Toplum Eğitim Merkezi, ODTÜ Koleji, ODTÜ Spor Müdürlüğü, ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü gibi çeşitli kurumlar aracılığıyla farklı yaş gruplarından yaklaşık beş bin kisiye ulaşıldığı belirtilmiştir. Çalıştay kapsamında düzenlenen atölye aracılığıyla üniversiteler ve herbarium, botanik bahçeleri yetkilileriyle işbirlikleri ağı kurulmuş, proje deneyiminin aktarılması için ziyaretler düzenlenmiştir. Ayrıca farklı kurumlara projenin fikri çıktıları arasında olan, harita, kitap, kitapçık gibi materyaller gönderilmiştir.